Posted on Leave a comment

‘Homeland (a diary)’, 2017, archival installation of found objects

For our second collaboration at Rondo Sztuki Gallery, borne out of shared interests in found objects, the archive, narrative, and collective or personal memories, we have decided to develop something that would focus on the past through an array of found objects that belonged to a man named ‘Henry’, supposed to be a common ancestor of both artists. The work is titled Motherland and through the seemingly disparate objects, when perceived together, they tell a story about finding your place in the world and following your dreams about a better life.

The Connect Project and its experimental form presented many challenges for us as artists. The combination of twostrangers was a risky operation, but in our case it brought about a most positive effect. During the cooperation, we found many common interests and ways of working, out of which many possible new artworks could be generated. Obviously, there were differences of opinion along the way, but through committed dialogue we worked out our differences, so that we could reach a successful compromise and a richly rewarding experience overall.

PL:

W ramach współpracy nad projektem do Ronda Sztuki postanowiliśmy rozwinąć coś, co wynikałoby z naszych wspólnych zainteresowań wokół przeszłych, narracyjnych, osobistych lub też zbiorowych wspomnień. Skupiliśmy się na grupie znalezionych przedmiotów, należących do człowieka imieniem „Henry”, który rzekomo miałby być wspólnym przodkiem obojga artystów. Pracę zatytułowaliśmy Motherland i jest to historia o poszukiwaniu swojego miejsca na świecie oraz podążaniu za marzeniami oraz lepszym życiem.

Projekt Connect i jego eksperymentalna forma stwarzały wiele wyzwań dla nas jako artystów. Połączenie w pary dwojga nieznajomych było ryzykownym zabiegiem, ale w naszym przypadku przyniosło to jak najbardziej pozytywny efekt. Podczas współpracy znaleźliśmy wiele wspólnych zainteresowań i sposobów pracy, z których można było wytworzyć wiele nowych dzieł sztuki. Oczywiście – pojawiały się różnice zdań, ale proces dialogu weryfikował rozbieżności, dzięki czemu mogliśmy osiągnąć kompromis.

Marcin Czarnopyś, Kelise Franclemont. ‘Motherland (a diary)’, 2017, archival installation of found objects, in ‘Connect: Katowice and London’ at Rondo Sztuki Gallery, Katowice, Poland. Image courtesy Rondo Gallery and Connect: Art Projects. Photo credit Michał Jędrzejowski.

Leave a Reply